För Medlemmar

AKTUELLT

 

MEDDELANDE FRÅN SERVICEGRUPPEN

Det kommer många viktiga mail framöver och då är det

bra om alla CoDA-grupper har en mailansvarig och att mailadresserna fungerar. Samt att mailansvarig kommer på möten och informerar gruppen…

 

Meddelande från Översättningskommittén

 

Översättare sökes. Särskilt välkommen är du som har erfarenhet av översättning. Även om du inte har erfarenhet, men är bra på svenska och engelska kan du hjälpa till med översättning och granskning.

 

maila till: coda.oversattning@gmail.com

 

 

DOKUMENT FÖR ATT STARTA NYA MÖTEN

 

Dessa dokument för till för stöd till er som vill starta era egna CoDA grupper.

Följande dokument skall alltid ingå i ett CoDA möte

Välkomsttexten, Ingressen, CoDAs 12 steg, CoDAs 12 traditioner och Medberoendets mönster och karktärsdrag.

 

Följande dokument är bara ett förslag och kan ändras för att passa just er grupp.

Mötesstruktur, praktisktmöte.

 

En fullständig guide (på engelska) finner ni på coda.org

 

SERVICE GRUPPEN

 

Servicegruppen, förkortad SG, är betrodda tjänare som ger service till alla CoDA-grupper i Sverige.

 

SG har möten där servicearbetet samordnas.

 

De serviceposter som ingår i SG är: SK-ansvarig (servicekonferensansvarig) och vice, hemsideansvarig och vice, mailansvarig och vice, kassör och vice och översättningsansvarig och vice.

 

 

Protokoll från Service gruppens möten

Protokoll från Service konvent

Mallar för Service Gruppens möten

Klicka på datumet för att ladda ner det aktuella protokollet.

 

2018-06-14

 

2018-08-30

CO-DEPENDENTS ANONYMOUS

 

 

Co-dependents Anonymous är en gemenskap av män och kvinnor vars övergripande syfte är att utveckla sunda relationer.

KONTAKT

 

Välkommen att kontakta oss på

codasverige@gmail.com

 

 

Besök också gärna CoDAs internationella hemsida för fler möten och mer information.

 

 

COPYRIGHT ©

 

This documents may not be reprinted or republished without the express written consent of Co-Dependents Anonymous, Inc. This document may be reprinted from the website www.coda.org (CoDA)

for use by members of the CoDA Fellowship.