För Medlemmar

AKTUELLT


Meddelande från Översättningskommittén


Översättare sökes. Vi söker dig som vill göra service och hjälpa till med översättningen av CoDAs material. Särskilt välkommen är du som har erfarenhet av översättning. Även om du inte har erfarenhet, men är bra på svenska och engelska kan du hjälpa till med översättning och granskning. Service innom CoDA är ideellt och obetalt. 


maila till: coda.oversattning@gmail.com 


DOKUMENT FÖR ATT STARTA NYA MÖTEN


Dessa dokument för till för stöd till er som vill starta era egna CoDA grupper.

Följande dokument skall alltid ingå i ett CoDA möte

Välkomsttexten, Ingressen, CoDAs 12 steg, CoDAs 12 traditioner och Medberoendets mönster och karktärsdrag.


Följande dokument är bara ett förslag och kan ändras för att passa just er grupp.

Mötesstruktur, praktisktmöte.


En fullständig guide (på engelska) finner ni på coda.org


Har ni frågor är ni välkommna att kontakta service gruppen på codasverige@gmail.com


Förslag på mötesordning (worddokument)


Ingressen (pdf)


Välkomsttexten (pdf)


CoDAs 12 steg (pdf)

Medberoendets mönster & karaktärsdrag (pdf)


CoDAs 12 traditioner (pdf)


Mall förslag för praktisktmöte (pdf)


SERVICE GRUPPEN


Servicegruppen, förkortad SG, är betrodda tjänare som ger service till alla CoDA-grupper i Sverige.


SG har möten där servicearbetet samordnas.


De serviceposter som ingår i SG är: SK-ansvarig (servicekonferensansvarig) och vice, hemsideansvarig och vice, mailansvarig och vice, kassör och vice och översättningsansvarig och vice.Mall för Servicegruppens protokoll  (Word dokuent)


Mall för Servicegruppens protokoll  (Pages)


CO-DEPENDENTS ANONYMOUSCo-dependents Anonymous är en gemenskap av män och kvinnor vars övergripande syfte är att utveckla sunda relationer.

KONTAKT


Välkommen att kontakta oss på

sverigecoda@gmail.comBesök också gärna CoDAs internationella hemsida för fler möten och mer information.COPYRIGHT ©


This documents may not be reprinted or republished without the express written consent of Co-Dependents Anonymous, Inc. This document may be reprinted from the website www.coda.org (CoDA)

for use by members of the CoDA Fellowship.