CoDAs 12 löften

Jag kan räkna med en mirakulösa förändringar i mitt liv genom att arbeta programmet för Co-Dependents Anonymous. När jag gör en ärlig ansträngning för att arbeta med de tolv stegen och följa de tolv traditionerna...

1. Jag känner en ny känsla av tillhörighet. Känslan av tomhet och ensamhet försvinner.

2. Jag styrs inte längre av min rädsla. Jag övervinner min rädsla och agerar med mod, integritet och värdighet.

3. Jag känner en ny frihet.

4. Jag frigör mig själv från oro, skuld, och ånger gällande mitt förflutna och min nutid. Jag är medveten nog att inte upprepa det.

5. Jag känner en ny kärlek och acceptans till mig själv och andra. Jag känner mig verkligen älskvärda, kärleksfull och älskad.

6. Jag lär mig att se mig själv som jämlik andra. Mina nya och förnyade relationer är alla med jämbördiga parters.

7. Jag är kapabel att utveckla och upprätthålla sunda och kärleksfulla relationer. Behovet av att kontrollera och manipulera andra försvinner när jag lär sig att lita på dem som är pålitliga.

8. Jag får veta att det är möjligt att helas - att bli mer kärleksfull, intim och stödjande. Jag har valet att kommunicera med min familj på ett sätt som är säkert för mig och respektfullt för dem.

9. Jag är medveten om att jag är en unik och värdefull skapelse.

10. Jag behöver inte längre enbart förlita mig på andra för att känna en känsla av värde.

11. Jag litar på den vägledning jag får från min högre makt och börjar att tro på mina egna förmågor.

12. Gradvis upplever jag sinnesro, styrka och andligt växande i mitt dagliga liv.