Är jag medberoende

CoDA Sverige


MEDBEROENDETS

MÖNSTER & KARAKTÄRSDRAGDessa mönster och karaktärsdrag erbjuds som verktyg för stöd i min självutvärdering. De kan i synnerhet vara hjälpsamma för nykomlingar.Förnekelsemönster:


Jag har svårighet att identifiera det jag känner

Jag förminskar, ändrar eller förnekar hur jag verkligen känner

Jag upplever mig själv som totalt osjälvisk och hängiven andras välmående

 

Mönster av låg självkänsla:


Jag har svårigheter att ta beslut

Jag dömer ut allt jag tänker, säger eller gör som i grova drag aldrig ”tillräckligt bra”

Jag blir besvärad av att ta emot erkännande och beröm eller gåvor

Jag begär inte av andra att tillgodose mina behov eller önskningar

Jag värderar andras godkännande av mina tankar, känslor och beteende framför mitt eget

Jag upplever mig inte som en älskvärd eller betydelsefull person


Eftergivenhetsmönster:


Jag äventyrar mina egna värderingar och integritet för att undvika avvisande eller andras ilska

Jag är väldigt känslig inför hur andra känner sig och jag känner detsamma

Jag är extremt lojal, håller mig kvar i skadliga situationer för länge

Jag värderar andras åsikter och känslor mer än mina egna och är rädd för att uttrycka mina egna åsikter och känslor som skiljer sig åt från deras

Jag åsidosätter mina egna intressen och hobbys för att göra det andra vill

Jag nöjer mig med sex när jag vill ha kärlek


Kontrollmönster:


Jag tror att de flesta andra människor är oförmögna att ta hand om sig själva

Jag försöker övertyga andra i vad de ”borde” tänka och hur de ”verkligen” känner

Jag blir förbittrad när andra inte låter mig hjälpa dem

Jag erbjuder frikostigt andra råd och vägledning utan att jag har blivit tillfrågad

Jag överöser de jag bryr mig om med gåvor och tjänster

Jag använder sex för att få gillande och för att bli accepterad

Jag behöver vara ”behövd” för att kunna ha en relation till andra

CO-DEPENDENTS ANONYMOUSCo-dependents Anonymous är en gemenskap av män och kvinnor vars övergripande syfte är att utveckla sunda relationer.

KONTAKT


Välkommen att kontakta oss på

sverigecoda@gmail.comBesök också gärna CoDAs internationella hemsida för fler möten och mer information.COPYRIGHT ©


This documents may not be reprinted or republished without the express written consent of Co-Dependents Anonymous, Inc. This document may be reprinted from the website www.coda.org (CoDA)

for use by members of the CoDA Fellowship.