Är jag medberoende?


MEDBEROENDETS

MÖNSTER & KARAKTÄRSDRAGDessa mönster och karaktärsdrag erbjuds som verktyg för stöd i min självutvärdering. De kan i synnerhet vara hjälpsamma för nykomlingar.


 

Medberoende har ofta dessa mönster:

 

Förnekelsemönster:

 

Har svårighet att identifiera vad de känner

Förminskar, ändrar eller förnekar hur de verkligen känner

Upplever sig själva som totalt osjälviska och hängivna andras välmående

 

Mönster av låg självkänsla:

 

Har svårigheter att ta beslut

Dömer ut allt de tänker, säger eller gör som i grova drag aldrig ”tillräckligt bra”

Blir besvärade av att ta emot erkännande och beröm eller gåvor

Begär inte av andra att tillgodose deras behov eller önskningar

Värderar andras godkännande av deras tankar, känslor och beteende framför sitt eget

Upplever sig inte som älskvärda eller betydelsefulla personer

 

Eftergivenhetsmönster:

 

Äventyrar sina egna värderingar och integritet för att undvika avvisande eller andras ilska

Är väldigt känsliga inför hur andra känner sig och känner detsamma

Är extremt lojala, håller sig kvar i skadliga situationer för länge

Värderar andras åsikter och känslor mer än sina egna, och är rädda för att uttrycka sina egna åsikter och känslor när de skiljer sig från andras

Åsidosätter sina egna intressen och hobbys för att göra det andra vill

Nöjer mig med sex när de vill ha kärlek

 

Kontrollmönster:

 

Tror att de flesta andra människor är oförmögna att ta hand om sig själva

Försöker övertyga andra i vad de ”borde” tänka och hur de ”verkligen” känner

Blir förbittrade när andra avböjer deras hjälp

Erbjuder frikostigt andra råd och vägledning utan att de har blivit tillfrågade

Överöser dem de bryr sig om med gåvor och tjänster

Använder sex för att få gillande och för att bli accepterade

Behöver vara behövda för att kunna ha en relation till andra

.

Undvikandemönster:

 

Agerar på sätt som bjuder in andra att avvisa, skambelägga eller uttrycka ilska emot dem

Dömer hårt vad andra tänker, säger eller gör

Undviker känslomässig, fysisk eller sexuell närhet för att upprätthålla distans

Tillåter beroenden av människor, platser och saker att distansera sig från att uppnå närhet i relationer.

Använder indirekt och otydlig kommunikation för att undvika konflikt eller konfrontation.

Försvagar sin förmåga att ha sunda relationer genom att avstå från att använda verktygen för tillfrisknande.

CO-DEPENDENTS ANONYMOUSCo-dependents Anonymous är en gemenskap av män och kvinnor vars övergripande syfte är att utveckla sunda relationer.

KONTAKT


Välkommen att kontakta oss på

sverigecoda@gmail.comBesök också gärna CoDAs internationella hemsida för fler möten och mer information.COPYRIGHT ©


This documents may not be reprinted or republished without the express written consent of Co-Dependents Anonymous, Inc. This document may be reprinted from the website www.coda.org (CoDA)

for use by members of the CoDA Fellowship.