CO-DEPENDENTS ANONYMOUS

Co-Dependents Anonymous (Anonyma Medberoende) är en 12-stegs gemenskap av människor vars övergripande syfte är att utveckla sunda relationer.
Det enda villkoret för ett medlemskap är en önskan om sunda och kärleksfulla relationer.

Här hittar du alla våra möten. Vi har möten både fysiskt och online nästan alla dagar i veckan. Alla är välkomna att delta och det kostar inget.

Du kan räkna med en mirakulösa förändringar i ditt liv genom att arbeta programmet för Co-Dependents Anonymous. 

Dessa mönster och karaktärsdrag erbjuds som verktyg för stöd i din självutvärdering. De kan i synnerhet vara hjälpsamma för nykomlingar.