RESURSER

Dessa dokument för till för stöd till er som vill starta era egna CoDA grupper. Vem som helst har rätt att starta ett möte
Följande dokument skall alltid ingå i ett CoDA möte:

  • Välkomsttexten
  • Ingressen
  • CoDAs 12 steg
  • CoDAs 12 traditioner
  • Medberoendets mönster och karaktärsdrag

Följande dokument är ett förslag och kan ändras för att passa just er grupp:

  • Mötesstruktur
  • Praktiskt möte

En fullständig guide (på engelska) finner ni på coda.org.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta service gruppen på codasverige@gmail.com.

DOKUMENT FÖR NEDLADDNING