MEDBEROENDETS MÖNSTER & KARAKTÄRSDRAG

Dessa mönster och karaktärsdrag erbjuds som verktyg för stöd i min självutvärdering. De kan i synnerhet vara hjälpsamma för nykomlingar.


Förnekelsemönster:

 • Har svårighet att identifiera vad de känner.
 • Förminskar, ändrar eller förnekar hur de verkligen känner.
 • Upplever sig själva som totalt osjälviska och hängivna andras välmående.

Mönster av låg självkänsla:

 • Har svårigheter att ta beslut.
 • Dömer ut allt de tänker, säger eller gör som i grova drag aldrig ”tillräckligt bra”.
 • Blir besvärade av att ta emot erkännande och beröm eller gåvor.
 • Begär inte av andra att tillgodose deras behov eller önskningar.
 • Värderar andras godkännande av deras tankar, känslor och beteende framför sitt eget.
 • Upplever sig inte som älskvärda eller betydelsefulla personer.

Eftergivenhetsmönster:

 • Äventyrar sina egna värderingar och integritet för att undvika avvisande eller andras ilska.
 • Är väldigt känsliga inför hur andra känner sig och känner detsamma.
 • Är extremt lojala, håller sig kvar i skadliga situationer för länge.
 • Värderar andras åsikter och känslor mer än sina egna, och är rädda för att uttrycka sina egna åsikter och känslor när de skiljer sig från andras.
 • Åsidosätter sina egna intressen och hobbys för att göra det andra vill.
 • Nöjer sig med sex när de vill ha kärlek.

Kontrollmönster:

 • Tror att de flesta andra människor är oförmögna att ta hand om sig själva.
 • Försöker övertyga andra i vad de ”borde” tänka och hur de ”verkligen” känner.
 • Blir förbittrade när andra avböjer deras hjälp.
 • Erbjuder frikostigt andra råd och vägledning utan att de har blivit tillfrågade.
 • Överöser dem de bryr sig om med gåvor och tjänster.
 • Använder sex för att få gillande och för att bli accepterade.
 • Behöver vara behövda för att kunna ha en relation till andra.

Undvikandemönster:

 • Agerar på sätt som bjuder in andra att avvisa, skambelägga eller uttrycka ilska gentemot dem.
 • Dömer hårt vad andra tänker, säger eller gör.
 • Undviker känslomässig, fysisk eller sexuell närhet för att upprätthålla distans.
 • Tillåter beroenden av människor, platser och saker att distansera sig från att uppnå närhet i relationer.
 • Använder indirekt och otydlig kommunikation för att undvika konflikt eller konfrontation.
 • Försvagar sin förmåga att ha sunda relationer genom att avstå från att använda verktygen för tillfrisknande.