MEDBEROENDETS MÖNSTER & KARAKTÄRSDRAG


Medberoende har ofta dessa mönster:

Förnekelsemönster:

 • Har svårighet att identifiera vad de känner
 • Förminskar, ändrar eller förnekar hur de verkligen känner
 • Upplever sig själva som totalt osjälviska och hängivna andras välmående 

Mönster av låg självkänsla: 

 • Har svårigheter att ta beslut
 • Dömer ut allt de tänker, säger eller gör som i grova drag aldrig ”tillräckligt bra”
 • Blir besvärade av att ta emot erkännande och beröm eller gåvor
 • Begär inte av andra att tillgodose deras behov eller önskningar
 • Värderar andras godkännande av deras tankar, känslor och beteende framför sitt eget
 • Upplever sig inte som älskvärda eller betydelsefulla personer 

Eftergivenhetsmönster: 

 • Äventyrar sina egna värderingar och integritet för att undvika avvisande eller andras ilska
 • Är väldigt känsliga inför hur andra känner sig och känner detsamma
 • Är extremt lojala, håller sig kvar i skadliga situationer för länge
 • Värderar andras åsikter och känslor mer än sina egna, och är rädda för att uttrycka sina egna åsikter och känslor när de skiljer sig från andras
 • Åsidosätter sina egna intressen och hobbys för att göra det andra vill
 • Nöjer sig med sex när de vill ha kärlek 

Kontrollmönster: 

 • Tror att de flesta andra människor är oförmögna att ta hand om sig själva
 • Försöker övertyga andra i vad de ”borde” tänka och hur de ”verkligen” känner
 • Blir förbittrade när andra avböjer deras hjälp
 • Erbjuder frikostigt andra råd och vägledning utan att de har blivit tillfrågade
 • Överöser dem de bryr sig om med gåvor och tjänster
 • Använder sex för att få gillande och för att bli accepterade
 • Behöver vara behövda för att kunna ha en relation till andra

Undvikandemönster: 

 • Agerar på sätt som bjuder in andra att avvisa, skambelägga eller uttrycka ilska emot dem
 • Dömer hårt vad andra tänker, säger eller gör
 • Undviker känslomässig, fysisk eller sexuell närhet för att upprätthålla distans
 • Tillåter beroenden av människor, platser och saker att distansera sig från att uppnå närhet i relationer
 • Använder indirekt och otydlig kommunikation för att undvika konflikt eller konfrontation
 • Försvagar sin förmåga att ha sunda relationer genom att avstå från att använda verktygen för tillfrisknande