Översättningsgruppen

Obs! Vi har förlorat tillgång till vår tidigare översättningsmail, maila gärna oss på nytt.

Kontakta: codasverige.oversattning@gmail.com

Översättare sökes

Vi söker dig som vill göra service och vara med att översätta samt korrekturläsa CoDAs litteratur till svenska. Vi söker även en översättningsansvarig som kan samordna översättningsprocessen. CoDAs översättningsgrupp bjuder in alla intresserade medlemmar att vara med i översättningsarbetet. Vi arbetar med översättningen i mindre grupper utifrån CoDAs andliga principer. Det enda som krävs för att delta i arbetet är en vilja att göra service och översätta boken till svenska. Du är välkommen oavsett språknivå på svenska och/eller engelska. Vi kommer arbeta med gruppsamveten och tillsammans diskutera tänkbara svenska formuleringar.

Det övergripande målet är att texterna ska vara trogna originalen och samtidigt lätta att ta till sig på svenska. Det innebär även att texterna ska ha bra flyt vid högläsning.

Texter publicerade för granskning av gemenskapen

Översättningsgruppen tar tacksamt emot feedback och granskning av de texter som ligger publicerade i Google Drive.

Texter för granskning av gemenskapen senast 2024-03-08:

CoDA har fyra obligatoriska texter som skall läsas på varje möte:

  • Välkommen (i lång eller kort version)

  • Ingressen

  • Anonyma medberoendes tolv steg

  • Anonyma medberoendes tolv traditioner

Översättningsgruppens förhoppning är att få dessa obligatoriska dokument granskade och godkända av gruppsamvetet så snart som möjligt. Dessa fyra texter blir sedan basen för andra översättningar för att få ett enhetligt språk.


Möten

Vi har arbetsmöten varierande tider via zoom, dyk in på ett möte eller kontakta codasverige.oversattning@gmail.com om du är intresserad av att göra service i Översättningsgruppen. Kommande möten finns på Google Calendar samt som iCal.
Tryck på ett möte för att få information om vilket zoom-rum som används.