CoDAs LÖFTEN

Jag kan räkna med mirakulösa förändringar i mitt liv genom att arbeta programmet för Co-Dependents Anonymous. När jag gör en ärlig ansträngning för att arbeta med de tolv stegen och följa de tolv traditionerna...

 1. Känner jag en ny känsla av tillhörighet. Känslan av tomhet och ensamhet försvinner.
 2. Styrs jag inte längre av min rädsla. Jag övervinner min rädsla och agerar med mod, integritet och värdighet.
 3. Känner jag en ny frihet.
 4. Frigör jag mig själv från oro, skuld, och ånger gällande mitt förflutna och min nutid. Jag är medveten nog att inte upprepa det.
 5. Känner jag en ny kärlek och acceptans till mig själv och andra. Jag känner mig verkligen älskvärda, kärleksfull och älskad.
 6. Lär jag mig att se mig själv som jämlik andra. Mina nya och förnyade relationer är alla med jämbördiga partners.
 7. Är jag kapabel att utveckla och upprätthålla sunda och kärleksfulla relationer. Behovet av att kontrollera och manipulera andra försvinner när jag lär sig att lita på dem som är pålitliga.
 8. Får jag veta att det är möjligt att helas - att bli mer kärleksfull, intim och stödjande. Jag har valet att kommunicera med min familj på ett sätt som är säkert för mig och respektfullt för dem.
 9. Är jag medveten om att jag är en unik och värdefull skapelse.
 10. Behöver jag inte längre enbart förlita mig på andra för att känna en känsla av värde.
 11. Litar jag på den vägledning jag får från min högre makt och börjar att tro på mina egna förmågor.
 12. Upplever jag gradvis sinnesro, styrka och andligt växande i mitt dagliga liv.